singles mn minneapolis singles wa shelton 5 singles va herndon Singles MS Petal single men id nampa

Veel mensen realiseren zich niet half hoe snel de techniek momenteel gaat. Dat geldt voor consumenten, maar zeker ook voor organisaties. De wereld zal er over tien jaar compleet anders uit zien. De snelheid van de ontwikkelingen in bijvoorbeeld biotech, robotisering en Artificial Intelligence zetten ons leven op de kop: ons werk, onze zorg, ons vervoer, heel ons dagelijks leven zal veranderen. Dit proces is in gang gezet en gaat niet meer afremmen, laat staan stoppen. De wereld 4.0, met alle kansen en bedreigingen die deze digitale revolutie met zich mee brengt kan niet langer genegeerd worden.

 

Ontwikkelingen versterken elkaar

De huidige digitale revolutie is het gevolg van vier trends die elkaar bijna exponentieel versterken. Als eerste het feit dat steeds meer data vastgelegd wordt. Als tweede worden deze gegevens op verschillende plaatsen vastgelegd. Data is mobiel en wereldwijd (locaties, applicaties) te bereiken en te bewerken (globalisering). Een derde is het Internet of Things. Elk apparaat genereert data en communiceert dit. Als vierde kunnen al deze digitale gegevens op meerdere manieren worden vergeleken, bewerkt en gebruikt. Het aandachtsgebied van Artificial Intelligence.

Juist door hier op een slimme manier mee om te gaan en gegevens te combineren ontstaan allerlei nieuwe toepassingen. Doordat bijna alles digitaal wordt vastgelegd vindt er een fysieke, psychologische, digitale en biologische versmelting plaats. Straks kunnen robots betere zorg verlenen dan mensen. Andere voorbeelden zijn:

  1. Fysiek: operatierobots (Galileo), zelfrijdende auto’s en (vooral) vrachtauto’s, Robots, 3D printers, bezorgdrones, deuropeners met gezichtsherkenning.
  2. Psychologisch: werken met gedragsprofielen, registreren “afwijkend” gedrag
  3. Biologisch: genetische diagnose, gebruik medische markers, verticale landbouw
  4. Digitaal: Internet of (heel veel) Things, Blockchain

 

Steeds een stap sneller

Artificial Intelligence brengt alles in een stroomversnelling. De contouren hiervan beginnen duidelijk te worden. Nieuwe bedrijven en snellere, goedkopere processen zullen een economische groei bewerkstelligen. Er gaat een transformatie plaatsvinden van de manier waarop we leven en werken. Dit zal gevolgen hebben voor elke industrie met een transformatie van complete systemen, productie, manieren van samenwerken en management, tot gevolg.

Technieken veranderen en mensen (klanten en medewerkers) verwachten andere dingen en verbeteringen. Juist de digitalisering en de vele mogelijkheden daarvan maakt het mogelijk om zowel verbeteringen te realiseren in klanten (of burger-) contacten als marketing en productieprocessen. Het is niet meer of-of maar en-en. En een verbeterde relatie met klanten, en goedkopere en snellere processen. Vooruitgang en overleven zal langs deze twee assen plaatsvinden. Een van de twee veronachtzamen brengt de continuïteit in gevaar.

Digitaal transformeren lijkt voorwaarde om te overleven. Dat wil zeggen: investeren in gebruikerservaring, snelle innovaties, API’s (applicatie interfaces), big data analyses en Artificial Intelligence.

 

Investeren in de digitale transformatie

Investeren in digitale transformatie is meer dan het investeren in IT. Het is het investeren in reputatie. Bedrijven met slechte klant- en serviceprocessen krijgen het zwaar, net als de bedrijven met slechte of dure producten. In beide gevallen zal de reputatie eronder lijden. En juist bij een slechte reputatie zal globalisering een rol gaan spelen. Bij besluitvorming speelt internet immers een grote rol. Bedrijven met een slechte (internet)reputatie worden genegeerd. Een sterke reputatie heeft gevolgen voor het aantal klanten dat jou online gaan vinden en benaderen. Het vinden en behouden van deze klanten lukt alleen als de organisatie in staat is de nummer 1 te worden. Het devies van de toekomst. Voor de nummers 2 en verder zal steeds minder plaats zijn. Kijk eens welke nummers 1 de wereld veroveren en steeds verder veroveren: Google, Apple, Amazon, Spotify.

Dit verandert het oogpunt waarmee er geïnvesteerd wordt in IT. Namelijk vanuit de focus op continuïteit, en dus klantbeleving en reputatie. IT als onderdeel van marketing en salesprocessen maar ook de inzet bij productie- en serviceprocessen.

Zijn bestaande bedrijven vastgeroest?

Zo’n vijftig jaar geleden bestonden bedrijven gemiddeld 67 jaar, tegenwoordig nog maar 15. Bestaande organisaties hebben over het algemeen veel historie en oude systemen die moeilijk aan te passen zijn. Het gevaar is dat ze worden ingehaald door bedrijven met nieuwere systemen (vaak via platformen) en een andere manier van werken. Deze nieuwe bedrijven transformeren niet, zij zijn gestart met een nieuwe manier van werken. Ze maken daarbij gebruik van alle ontwikkelingen die de markt biedt en focussen zich erop om de beste te worden in een bepaalde markt met een specifiek innoverend ‘product’.

Deze bedrijven verstoren (disrupten) daarmee snel een deel van de bestaande markt. Bestaande bedrijven moeten hier wel op reageren. Zij moeten dus de bestaande bedrijfsvoering transformeren om relevant te blijven. Niet voor niets dat 51% van senior-managers het digitaal transformeren als kritisch beschouwen voor de komende periode. Overigens blijkt dat bij non-tech bedrijven maar 5% van de board-members adequate kennis hebben van IT, dit is op zijn zachtst gezegd zorgwekkend.

 

De nieuwe rol van IT

Voor IT is in de “nieuwe wereld” een zeer belangrijke rol weggelegd. Zo niet de belangrijkste! Het is de ruggengraat van de marketing, sales, productie en service-processen. Voortvarendheid van de IT is geboden. IT kan niet en mag de zwakste schakel niet zijn. Als de IT achterblijft zal het rendement en continuïteit van de organisatie als geheel onder druk komen te staan. Wanneer IT-afdelingen niet snel en innovatief genoeg is om mee te gaan met de business zullen ze genegeerd worden. Het begint dan vaak bij marketing. Zo is het besluit om Salesforce binnen een bedrijf te gaan gebruiken in meer dan 60% van de gevallen buiten de IT-afdeling genomen. Dit buiten de IT-afdeling om werken kan overslaan naar andere businessunits en operationele afdelingen. Dit neemt nog meer toe als kleine innovatie teams, los van de IT-operatie samen met de business, snel nieuwe innovaties implementeren.

De kracht is dus klant-IT-reputatie. En in die volgorde. Beginnen vanuit de techniek en niet vanuit de klant is gedoemd te mislukken! Tekenend is momenteel dat 16% van marketingmanagers vinden dat hun bedrijf inderdaad de klant voor 100% leveren wat ze willen hebben.

 

Digitaal transformeren

Al met al is het digitale transformeren veel meer dan sec oude systemen vervangen of IT op een andere manier laten werken. Om diegene te worden met de beste reputatie (nr. 1) is leiderschap nodig waarbij het management (en diegenen die verantwoordelijk zijn voor de IT):

  • De klant echt leidend te maken
  • Visie kunnen vormen en implementeren over de gehele bedrijfsvoering, de keten, de organisatie en de individuen.
  • Samenwerking onderling bevorderen.
  • Durven experimenteren in snelle innovatie’s.
  • Informatie gebruiken, niet sec technologie inzetten.
  • Waarde op waarde leren schatten!

Er is helaas geen kant en klaar concept. En daarom vereist het echt digital leadership. Met Hoofd (kennis), Hart (cultuur) en Handen (actief) een succesvolle digitale strategie vormgeven en de huidige bedrijfsvoering in al haar essentie transformeren. Er mag dan wel geen spoorboekje zijn. Niets doen plaats bedrijven in ieder geval op een achterstand. Die achterstand zal de reputatie schaden en uiteindelijk de continuïteit in gevaar brengen.

Onderzoek toont aan dat de digitale transformatie vruchten afwerpt voor degenen die het als eerste omarmen: digitale leiders presteren veel beter dan digitale achterblijvers. Met als gevolg dat er een digitale kloof tussen de verschillende bedrijven ontstaat. Lees de continuïteit in gevaar komt. De leiders benaderen de verdergaande digitalisering met een andere strategische mindset en grijpen hun kans met een ander bedrijfsmodel.

 

En, stappen jullie in? Of blijven jullie op het perron achter?

X