Resultaatgerichte organisaties kenmerken zich onder andere door maximale klantgerichtheid, een lange termijn focus, continue verbeteren en bevlogen medewerkers. Het functioneren van die medewerkers (teams) is essentieel. Deze high performance teams zijn bepalend voor het succes van de organisatie maar anderzijds ook afhankelijk van de organisatie voor hun succes! 

High performing teams: de basis

Naar high performing teams is veel onderzoek gedaan, zo ook door Google. Zij hebben onderzocht waarom sommige teams veel beter presteren dan andere teams en hebben daar ‘5 kenmerken voor high performance teams’ aan gehangen. 

Kenmerk 1 Veiligheid

Volgens Google hebben alle Resultaatgerichte Teams een cultuur weten te creëren waarin het gestimuleerd wordt om over fouten te praten, hulp te vragen en om veel vragen te stellen. Teamleden hoeven niet bang te zijn om voor gek te staan of andere negatieve gevolgen te ondervinden. Teamleden durven zich in een dergelijke cultuur kwetsbaar op te stellen en zijn niet bang om risico’s te nemen. Als ze vastlopen in een project, durven ze bijvoorbeeld te zeggen: “ik weet het even niet meer, wie heeft tijd om met mij te klankborden?”. 

Kenmerk 2 Vertrouwen

Op plaats nummer 2 gaat het vertrouwen dat men heeft en het vertrouwen wat men in elkaar heeft. Men kan op elkaar rekenen zodat de groep projecten voor elkaar weet te krijgen binnen de afgesproken tijd en randvoorwaarden en met een hoog kwaliteitsniveau. Volgens onderzoekers van het MIT Human Dynamics Laboratory is er in high performance teams er goede balans in de communicatie tussen teamleden. 

Kenmerk 3 Duidelijkheid

Er is duidelijkheid als het gaat om rollen en doelen. Iedereen kent zijn eigen rol en doelen, maar ook dat van de andere teamleden. De rollen en doelen zijn duidelijk en gedeeld binnen het team. Bovendien is er een helder plan om de doelen te gaan halen. De onderzoekers stellen dat de manier waarop het team werkt veel meer invloed op het prestatieniveau heeft dan wie er precies in het team zitten. Een team van ‘medium performers’ dat goed samenwerkt zal veel beter presteren dan een team dat bestaat uit leden die ieder voor zich uitstekende ‘performers’ zijn maar niet goed samenwerken.

Kenmerk 4 Betekenisvolheid

Teamleden doen werk dat voor ieder lid persoonlijk van belang is, betekenisvol is en wat hen motiveert om hun uiterste best te doen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een teamlid het erg fijn vindt om te programmeren en een goed onderhoudbare en efficiënte code af wil leveren. Of dat een teamlid juist de mensen met wie ze werken erg motiverend vinden. Op zich maakt het volgens de onderzoekers niet uit wat de reden is, maar wel dat er een reden is.

Kenmerk 5 Waardetoevoegend

Op plaats 5 staat het toevoegen van waarde, ofwel dat ieder teamlid gelooft dat de doelen van het team ertoe doen. Echt effect sorteren. Het verschil kunnen maken. In onze ervaring hebben teams die we helpen bij de teamontwikkeling het dan vaak over een hoger doel nastreven. Iets dat echt zin heeft (in de maatschappij). Ze zeggen dan: “wij zijn ‘purpose driven” of “we willen goed doen” (zie ook als voorbeeld het motto van Google: ‘don’t be evil’).

Met RGO bouwen aan high performing teams

Zo zijn er veel artikelen die ingaan op de effecten of ‘uiterlijke kenmerken’ van high performance teams. Uiteindelijk blijft vaak één vraag hangen: hoe realiseer ik dit? Het is namelijk goed om het belang te zien of meer informatie te krijgen over de eigenschappen waar deze teams aan voldoen. Het creëren van zo’n team zal toch het uiteindelijke doel zijn!

In het kort wat is RGO

Resultaatgericht organiseren is meer dan sec het inrichten van resultaatgerichte teams. Het is een holistische benadering van de gehele bedrijfsvoering van een organisatie. Het is het structureel nadenken over het bestaansrecht van de organisatie en de toegevoegde waarde die geleverd wordt. Het is het vertalen daarvan in doelen op lange en korte termijn. Het is het werken aan bevlogen medewerkers. Het is het zodanig inrichten van de organisaties dat er continue en snelle verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. En niet in de laatste plaats het is het centraal stellen van de klant.

High performance teams zijn hier een belangrijk onderdeel van. Maar in tegenstelling tot wat vaak lijkt staat dit niet op zichzelf! Waar enerzijds de manager grote invloed heeft op het creëren van een high performance team zijn er anderzijds veel organisatorische factoren die dit beïnvloeden. Zonder de juiste doelen-hiërarchie, helderheid of bijvoorbeeld klantfocus zal een high performance team niet tot stand komen.

Wat kun jij doen?

Het creëren van een high performance team is niet van vandaag op morgen gebeurd. Eerst moeten er een aantal zaken op orde zijn zoals de visie, doelen(hiërarchie) en de invoering van continue verbetertrajecten (zie voor alle factoren het boek Resultaatgericht Organiseren). 

Er blijven dan een aantal zachte factoren over waar vooral de manager (direct leidinggevende) veel invloed op heeft! Deze factoren vormen een verdere invulling van de 4 V’s: vrijheid, verantwoordelijkheid, vertrouwen en verbinding. Een aantal praktijktips waarmee jij kan starten binnen jouw afdeling:

Begin klein

Wellicht zelfs maar met 1 team. Zoek mensen die open staan voor het idee. Reserveer een dag om met dit team de voordelen en uitdagingen van het werken in diverse High Performance Teams te bespreken. Laat ze, aan de hand van een case of simulatie, ervaren wat de kracht van een divers en complementair team kan zijn. Bespreek gezamenlijk wat ieder teamlid moet “los” laten, wat ze bij moeten leren en waar en wanneer ze hun kracht kunnen inzetten.

Begeleid het team in de eerste 100 dagen intensief

Zorg voor een begeleider die de groep helpt op te starten, door bijvoorbeeld de rollen en afspraken rond de voortgang en besluitvorming helder te maken. In de eerste 100 dagen helpt deze begeleider alle leden van het team tot hun recht te laten komen.

Vier het conflict

Grijp het eerste conflict aan om opnieuw aan te geven hoe het team een conflict kan ombuigen naar kracht. Help ze via de dialoog om het conflict helemaal te begrijpen en elkaars inzichten echt te delen. Stimuleer de groep om juist tijdens deze conflicten elkaar op te zoeken.

Voorkom de vorming van subgroepen

De natuurlijke neiging van veel mensen is om gelijken op te zoeken. Als de druk in een team toeneemt, neigen veel mensen naar het vormen van subgroepjes met gelijken. Deze subgroepjes delen minder informatie met de rest. Programmeer de rollen van het team zo dat subgroepjes zich niet volgens deze natuurlijke weg kunnen vormen.

Ga voor de lange termijn samenwerking

Laat deze Resultaatgerichte Teams langere tijd met elkaar samenwerken. Relationele conflicten frustreren vooral in het begin de samenwerking in deze teams. Bij diverse teams die langer met elkaar samenwerken, verdwijnen de verschillen langzaam en wordt de groep echt complementair. En daarin zit het grote voordeel van deze teams voor de organisatie.

Documenteer om te leren

Zorg voor een goede leergeschiedenis. Neem de tijd om de uitdagingen, de oplossingen en de resultaten samen goed op te schrijven, zodat nieuwe Resultaatgerichte Teams hiervan kunnen leren. Neem voldoende tijd voor deze investering. Dit betaalt zich altijd terug én helpt een organisatie zich verder te ontwikkelen.

Een high performance team creëren kost veel energie, tot het er eenmaal staat, dan verdient het zichzelf meer dan terug!

X