Samen richting het doel

Sandra Oosterveen vertelt jou graag hoe Resultaatgericht Organiseren haar heeft geholpen:

Ons team bestaat uit acht mensen waarvan ik de teamleider ben. De Hersenstichting is een organisatie die moet bestaan van giften, de opbrengsten uit collecte zijn daar een significant onderdeel van. Ons doel is om de beperkte middelen zo optimaal mogelijk in te zetten om er het maximale uit te halen. RGO heeft ons hierbij geholpen.

 

Hoe hebben we dit gedaan?

Als manager ben ik RGO-gecertificeerd. Dit houd in dat ik mijn team en mijn omgeving resultaatgericht organiseer. Mijn team moest elkaar en de omgeving waarin wij werken beter leren kennen. Zo kunnen wij uiteindelijk zo efficiƫnt mogelijk ons werk doen. Wij hebben dan ook hulp gevraagd. Iedere medewerker uit ons team heeft daaropvolgend de training Persoonlijk Leiderschap gevolgd.

Deze training hield ons een spiegel voor: Hoe functioneren wij als team? De conclusie was helder! Ons team bestaat voornamelijk uit het sociale type mens. Dit verklaart waarom onze vergaderingen vaak lang duurde zonder duidelijke progressie te boeken. Het was altijd erg gezellig, maar weinig effectief, wat tot frustraties leidde. Toch is dit sociale type wel het persoon dat het beste in het collecteteam past. Met hun grote netwerk waarmee ze goed contact houden, bieden ze veel waarde. Wij hebben vervolgens spelregels bedacht voor de vergaderingen. Daar houden wij ons nu aan! Iedereen snapt waarom en het zorgt voor een prettige sfeer.

Dit is niet het enige waarmee we aan de slag zijn gegaan. Zo hebben wij ons ook verplaatst in onze eigen vrijwilligers. Zonder vrijwilligers kan de Hersenstichting namelijk niet bestaan! Dit maakt het voor ons des te belangrijker om te begrijpen wat hun motivatie is om te collecteren. Ook moeten wij duidelijk hebben hoe we het beste met ze kunnen communiceren.

Met indrukwekkend resultaat!

Sinds 2009 ben ik aan de slag gegaan bij de Hersenstichting, elk jaar is de collecteopbrengst met maar liefst 7% gestegen. In 2016 was dit zelfs 11%. Deze stijgende lijn is mede dankzij de trainingen!

De RGO-methode heeft ervoor gezorgd dat wij:

  • Duidelijke realistische doelen voor ogen hebben
  • Weten waar wij onze groei willen realiseren
  • Onze middelen zo goed mogelijk besteden

Dankzij de training Persoonlijk Leiderschap:

  • Kent iedere medeweker zichzelf goed
  • Zijn de medewerkers proactief en gedreven

De gevolgde (maatwerk) groepstraining over houding en gedrag:

  • Heeft ons als team beter laten samenwerken
  • Ons inzicht gegeven in ons eigen functioneren als groep
  • Ons inzicht gegeven in de mensen waar wij mee werken

Bedankt!

 

X