Een strategie concreet maken

Een strategie concreet maken

Resultaatgericht Organiseren bestaat voor een groot deel uit het werken met afgesproken doelen. Eenmaal gedefinieerd is het aan de managers en hun medewerkers om dit uit te voeren. Het gaat dan niet alleen om de doelen van een afdeling of een team, maar ook om de...
De digitale trein raast door, ook zonder jullie!

De digitale trein raast door, ook zonder jullie!

Veel mensen realiseren zich niet half hoe snel de techniek momenteel gaat. Dat geldt voor consumenten, maar zeker ook voor organisaties. De wereld zal er over tien jaar compleet anders uit zien. De snelheid van de ontwikkelingen in bijvoorbeeld biotech, robotisering...
RGO & Team de hersenstichting

RGO & Team de hersenstichting

Samen richting het doel Sandra Oosterveen vertelt jou graag hoe Resultaatgericht Organiseren haar heeft geholpen: Ons team bestaat uit acht mensen waarvan ik de teamleider ben. De Hersenstichting is een organisatie die moet bestaan van giften, de opbrengsten uit...
Lean of RGO

Lean of RGO

  RGO wordt wel eens afgespiegeld met Lean. Waarom werkt Lean niet even goed als RGO? Net als RGO kan Lean toch op alle organisatie-gebieden worden toegepast? Legitieme vraag, Lean is tenslotte al bekend, vertrouwd, bewezen en geroemd. RGO, hoewel uniek in haar...
X