Training Resultaatgericht Organiseren & Managen

In het huidige tijdperk moeten organisaties zich snel aan kunnen passen aan veranderende omstandigheden. Wendbaarheid en innovatie zijn een voorwaarde geworden om de continuïteit te waarborgen. Goed management is de enige mogelijkheid om de continuïteit van een organisatie te waarborgen. Managers die de richting bepalen, de juiste keuzes maken, doelen definiëren, focus houden, en zorgen voor een juiste inrichting

De training Resultaatgericht Organiseren en Managen geeft de handvaten om de continuïteit van een organisatie(onderdeel) concreet te maken. De training bestaat uit twee blokken van twee dagen en een afsluitende “resultaatdag”. De rode draad in de training is het leren identificeren en aanbrengen van verbeteringen in de eigen organisatie.

Eerstkomende editie:

  • 3 & 4 oktober 2019, 29 oktober 2019, 12 november 2019, 26 november 2019
  • 23 & 24 januari 2020, 12 februari 2020, 4 maart 2020, 25 maart 2020
  • 8, 9 & 30 oktober, 27 november, 18 december 2020

Investering: €3.995, verblijfskosten €395 (Excl. BTW)

Onderwerpen

In de training komen de volgende blokken aan de orde: de organisatorische context, de essentie van resultaatgericht organiseren, het constateren van problemen, het definiëren en ontwerpen van de verbeteringen en het daadwerkelijk groeien.

Bij het schetsen van de “context” wordt stil gestaan bij de belangrijkste technologische en maatschappelijke ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor organisaties.

Bij de “essentie van resultaatgericht organiseren” wordt vooral ingegaan op de de belangrijkste facetten voor het waarborgen van de continuïteit.

Bij het onderdeel “constateren” worden een aantal hulpmiddelen aangereikt waarmee verbeteringen kunnen worden geïdentificeerd.

Bij het “definiëren en ontwerpen” van de verbeteringen wordt aangegeven hoe verbeteringen succesvol kunnen worden gerealiseerd. Er wordt uitvoerig bij de hoe-vraag stilgestaan.

Bij het onderdeel “groeien” worden de verschillende hulpmiddelen besproken die groei zullen realiseren

Werkwijze

Stap 1: De intake

Voorafgaand aan de training vindt een intake plaats. Je kunt hierbij kiezen voor een schriftelijke en/of telefonische intake. Tijdens dit gesprek wordt ingegaan op de individuele leerbehoefte.

Stap 2: De training

De training Resultaatgericht Organiseren en Managen kenmerkt zich door inspirerende inleidingen, die gevolgd worden door theoretische inzichten en praktijkvoorbeelden. Plenaire sessies worden afgewisseld met het uitwerken van opdrachten. Het trainingsprogramma is zo opgezet dat je met en van elkaar leert. De training wordt gegeven door een ervaren trainers op het gebied van managen en leiderschap.

Stap 3: Het support-programma

Kweekel biedt vanaf het eerste blok een support programma. Dit duurt tot zes weken na de laatste trainingsdg en geeft je de mogelijkheid om ondersteuning te ontvangen bij het in de praktijk brengen van je leerdoelen en verbeteringen. Ook heb je gedurende die tijd toegang tot ons online portal.

Onder voorwaarden kunnen deelnemers in aanmerking komen voor een RGO-certificaat. Hiermee kunnen deelnemers deelnemen aan intervisie-trajecten die georganiseerd worden door RGO.nu.  Dit is een platform van, door en voor managers die zich willen blijven ontwikkelen op het gebied van resultaatgericht werken, managen en organiseren.

Resultaten

De resultaten liggen zowel op het zakelijk als op het persoonlijke vlak.

Zakelijk gezien zullen de deelnemers een andere kijk hebben op hun organisatie hebben, permanent werken aan klanttevredenheid, beter prioriteiten stellen, beter leidinggeven, zorgen voor bevlogen medewerkers, de inrichting ter hand nemen, goed doelen formuleren, focus houden op de belangrijkste doelen houden, beter hun werkzaamheden ordenen en structureren, permanent verbeteren en aantoonbare betere resultaten halen.

Concreet zullen zij in staat zijn om hun organisatie en de daarin werkzame mensen naar een hoger niveau te tillen.

Persoonlijk zullen de deelnemers meer overzicht hebben, pro-actiever zijn, hun werk beter verdelen, hun tijd optimaler benutten, rust ervaren en beter functioneren.

Referenties

De Hersenstichting

Sandra Oosterveen is ‘manager collecte’ bij de Hersenstichting. Als onderdeel van het RGO certificeringstraject heeft zij de ROM training succesvol afgerond:

Wat spreekt je aan in de filosofie van RGO?

Het zo duidelijk mogelijk doelen formuleren, deze met elkaar te delen en ook met elkaar te realiseren. Het resultaatgericht werken geeft richting aan de organisatie en zorgt ervoor dat alle medewerkers zich bewust zijn van de doelstellingen en hun invloed hierop.

Wat is voor jou specifiek het resultaat van de training RGO manager?

Mijn persoonlijk resultaat is dat de organisatie staat als een huis, iedereen zijn taken en verantwoordelijkheden kent en weet wat hij moet doen om zijn doelstellingen te halen. Binnen het gestelde kader kunnen de medewerkers zelf hun dagelijkse werkzaamheden plannen en uitvoeren. Elke twee weken hebben we een voortgangsgesprek om zo te kunnen monitoren of we op koers zitten.

Simac ICT

Jan de Peffer is bidmanager bij Simac ICT. Hij heeft de training succesvol afgerond en probeert deze dagelijks toe te passen.

Wat spreekt je aan in de filosofie van RGO?

In mijn beleving zijn er twee dingen, aansturen van mensen is iets wat je gewoon moet doen. Maar het inrichten van een organisatie en/of afdeling om een omgeving te creëren waarin de mensen kunnen werken is iets wat veel meer een wetenschappelijk iets is. RGO biedt duidelijke inzichten en hulpmiddelen om een organisatie in te richten en te helpen bij het aansturen van de medewerkers.

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier

8 + 8 =

Contactinformatie:
Dorpsstraat 197
2421AZ Nieuwkoop

T 0172-406081
info@rgo.nu

Postadres: Postbus 61,
2420 AB Nieuwkoop

X